Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WO2

Airmen Monument Foundation Giessenlanden WW2

Met een monument willen we als stichting ervoor zorgen dat de opoffering van de in totaal 36 bemanningsleden niet verloren gaat en zal blijven voortleven in onze lokale geschiedenis. Wat zich hier in de lucht boven de dorpen van Giessenlanden heeft afgespeeld heeft een diepe indruk nagelaten bij de bemanningen die het overleeft hebben en bij de families in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada van de 14 jonge jongens die hun leven hebben gegeven. Tevens was de impact op de lokale bevolking groot, neerstortende vliegtuigen en de lichamen van bemanningsleden werden door jong en oud gezien. Uitingen van vreugde bij het zien van de vliegeniers of zich positief uitlaten hierover werden door de Duitsers zwaar bestraft, mannen werden van hun bed gelicht, opgesloten en gemarteld. Gebeurtenissen die laten zien wat er gebeurd als een volk niet in vrijheid kan leven en wat anderen voor deze vrijheid doen.

Met een begroting van 25.000 euro zullen wij een voor de vliegeniers en voor Giessenlanden passend monument kunnen realiseren alsmede een gedenkwaardige onthulling op Zaterdag 2 Mei 2015. Om dit doel van 25.000 euro te bereiken benaderen we lokale en provinciale overheid, speciale fondsen, bedrijven en particulieren

Wilt U dit unieke en speciale project steunen dan kunt U uw donatie overmaken op onderstaand rekeningnummer van de stichting

 

Rekeningnummer: NL72 RABO 0194 3712 39

Ten name van : Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden

Bank: Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

 

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) en als culturele ANBI. Dit houdt in dat voor de Nederlandse Belastingdienst een gift aan een culturele ANBI als aftrekpost worden verhoogd met 25%. In Nederland kent deze verhoging een maximum van 1250 euro en dit geldt voor zowel de gewone giften als voor periodieke giften.

 

Klik HIER voor meer info over een ANBI bij de belastingdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With a monument the foundation wants to make sure that the sacrifice of these 36 young men will not be lost and will live on as part of our local history.What happened here in the skies over the villages of Giessenlanden Municipality during the war has left a deep impression with the brave men who survived and the families of the 14 young men in America, the United Kingdom and Canada who gave their lives. The impact on the local population was also deep, young and old saw how burning planes crashed and how bodies were scattered over the flat Dutch landscape. Expressions of joy after seeing the allied airmen who survived or being to positive about the airmen led to severe punishments by the Germans, men were lifted from their beds, locked up and tortured. Events which show what happens when people cannot live in freedom and what others are prepared do to give back this freedom.

With a projected budget of 25.000 euros we will create a monument which will do justice to the airmen and to our Giessenlanden Municipality as also to organise a memorable day on Saturday May 2nd 2015. In order to reach our goal of 25.000 euros we are approaching local and provincial government, special funds, companies and private individuals.

 

If you want to support this unique and special project you can donate on our international accountnumber

 

 

International bankaccount: NL72 RABO 0194 3712 39

In the name of: Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden

Bank: Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost

Bank Identifier Code ( BIC) : RABONL2U

Branchecode ( if needed) : 3234

 

Address headoffice:

Rabobank Nederland, Croeselaan 18, 3521 CB

the Netherlands